Načítava sa...
Podeliť sa o informácie o tejto ponuke
Uchádzať sa teraz »

Operátor energetiky

Kategória:  Výroba
Druh pracovného pomeru:  Pracovný pomer na dobu určitú
Úväzok:  Plný pracovný úväzok
Lokalita:  Veľký Šariš
Popis: 

Medzi hlavné úlohy patrí:

 

Zabezpečenie činností na prevádzke strojovne chladenia, výroby tepla, úpravy vôd:

 • Riadi a sleduje prevádzku z riadiaceho velína prostredníctvom PC
 • Kontroluje funkčnosť zariadení, prevádzkové hodnoty, odstraňuje nedostatky na mieste
 • Zabezpečuje dávkovanie chemikálií do zariadení na úpravu vody a vykonáva prevádzkové laboratórne vzorky
 • Oznamuje všetky vzniknuté závady a mimoriadne stavy zariadení ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky. V rámci svojich možností a právomocí rieši vzniknutú situáciu.
 • Vypomáha pri opravách strojného zariadenia na stredisku energetiky externým spoločnostiam
 • Vykonáva drobné údržbárske práce na zverených technologických zariadeniach. Podľa potreby vykonáva očistu  priestorov strojovne a pridelených zariadení.

 

Požadované znalosti a kvalifikačné predpoklady

 • Požadovaná 1 ročná prax v odbore údržby a energetiky.
 • Oprávnenia na obsluhu a údržbu vyhradených technických zariadení podľa vyh. 508/2009 - výhodou
 • Základné vedomosti z chemických procesov výroby tepla a chladu

 

Požadované zručosti

 • Ovládanie PC
 • Technické myslenie
 • Manuálna zručnosť
 • Zmysel pre stanovenie priorít pri riešení problémov
 • Spoľahlivosť, dôslednosť, komunikatívnosť
 • Práca v kolektíve, zdieľanie spoločných cieľov a ich riešenie
 • Iniciatívnsoť, zmysel pre neustále zlepšovanie

 

Ponúkame:

 • základnú mzdu od 900 €/ mesiac
 • pracovný úväzaok 37,5hod / týždeň
 • dotované stravovanie priamo v závode
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • dovolenkový a vianočný bonus

Uchádzať sa teraz »