Uchádzať sa teraz »

Stavebný a investičný technik

Kategória:  Výroba
Druh pracovného pomeru:  Pracovný pomer na dobu neurčitú
Úväzok:  Plný pracovný úväzok
Lokalita:  Veľký Šariš
Popis: 

Do nášho tímu v pivovere vo Veľkom Šariši hľadáme novú posilu na pozíciu Stavebného a investičného technika.

 

Medzi hlavné úlohy pozíci patrí:

 

 • Plánovanie údržby na zverených prevádzkach,
 • Koordinácia kapacitného plánovania údržby stavieb 
 • Príprava technických riešení investičných a údržbových akcií
 • Zabezpečenie realizácie všetkých investícií a údržby stavebného charakteruv, technického zabezpečenia budov a cestných komunikácii pri dodržaní súvisiacich predpisov a legislatívnych požiadaviek. 
 • Zabezpečenie činností spojených s výkonom údržby/investičných akcii v oblasti ochrany perimetra ( kamery, elektronický zabezpečovací systém, comm info ( kartový systém pre vstup do závodu a interného perimetru ), požiarnej ochrany ( EPS, požiarne dvere, prestupy... ), vzduchotechniky
 • Komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti stavebného konania
 • Zodpovednosť za vyhradené technické zariadenia zdvíhacie v areáli závodu a  Veľký Šariš
 • Kontrola F-plynov a ich používanie v súlade s legislatívou SR
 • Zodpovednosť za dodržanie finančných plánov CAPEX/OPEX
 • Zodpovednosť za správnu funkčnosť a legislatívne podmienky elektronického požiarneho a elektronického zabezpečovacieho systému
 • Priamo riadi a zodpovedá za realizáciu určených investičných akcií ako vedúci projektu
 • Posudzovanie technického stavu všetkých zverených nehnuteľností, komunikácií a plôch

 

 

Požadované znalosti a kvalifikačné predpoklady: (

 • VŠ vzdelanie technického smeru (stavebný preferovaný)
 • Prax v odbore stavebníctva min. 5 rokov, skúsenosti s realizáciou investícií, znalosť súvisiacej legislatívy
 • Komunikačné a vyjednávacie zručnosti (interní zákazníci, dodávatelia)é atribúty sú dôležité pre výkon profesie a podporovanie požadovanej kultúry.
 • Organizačné schopnosti (projekty s dodávateľskými organizáciami)
 • Práca s PC (MS Excel, Outlook, Word, Internet) na užívateľskej úrovni
 • Základná znalosť SAP (systém objednávania, príjmu a výdaja materiálu)
 • Vodičské oprávnenie skupiny B - výhodou
 • Pozícia vyžaduje dôsledné projektové riadenie,
 • Logické myslenie
 • Schopnost riadiť finančný rozpočet
 • Samostatnosť v rohodovaní
 • Time management a stanovovanie priorít
 • Schopnost operativne riešiť problémy

Uchádzať sa teraz »