Podeliť sa o informácie o tejto ponuke
Uchádzať sa teraz »

Operátor obsluhy energetických zariadení

Kategória:  Výroba
Druh pracovného pomeru:  Pracovný pomer na dobu neurčitú
Úväzok:  Plný pracovný úväzok
Lokalita:  Veľký Šariš
Popis: 

Medzi hlavné úlohy patrí:

 • Zabezpečenie činností na prevádzke strojovne chladenia, výroby tepla, úpravy vôd a výroby stlačeného vzduchu
 • Riadi a sleduje prevádzku z riadiaceho velína prostredníctvom PC
 • Kontroluje funkčnosť zariadení, prevádzkové hodnoty , odstraňuje nedostatky na mieste
 • Zabezpečuje dávkovanie chemikálií do zariadení na úpravu vody a vykonáva prevádzkové laboratórne rozbory
 • Oznamuje všetky vzniknuté závady a mimoriadne stavy zariadení ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky. V rámci svojich možností a právomocí rieši vzniknutú situáciu.
 • Vypomáha pri opravách strojného zariadenia na stredisku energetiky externým spoločnostiam.Požadované znalosti a kvalifikačné predpoklady

 • Požadovaná 1 ročná prax v odbore údržby alebo energetiky.
 • Oprávnenia na obsluhu a údržbu vyhradených technických zariadení podľa vyh. 508/2009 -§21 - výhodou
 • Základné vedomosti z chemických procesov výroby tepla a chladu


Požadované zručosti:

 • Práca s PC
 • Technické myslenie, manuálna zručnosť
 • Zmysel pre stanovenie priorít pri riešení problémov
 • Spoľahlivosť, zodpovednosť, dôslednosť, komunikatívnosť
 • Práca v kolektíve, zdieľanie spoločných cieľov a ich riešenie
 • Iniciatívnosť, zmysel pre neustále zlepšovanie


Ponúkame:

 • dovolenkový a vianočný bonus
 • príplatky nad rámec zákonníka práce
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • dni voľna navyše pri rôznych životných udalostiach
 • pracovný úväzok 37,5hod / týždeň
 • dotované stravovanie priamo v závode

Uchádzať sa teraz »