Podeliť sa o informácie o tejto ponuke
Uchádzať sa teraz »

Vedúci zmeny skladu

Kategória:  Logistika
Druh pracovného pomeru:  Pracovný pomer na dobu neurčitú
Úväzok:  Plný pracovný úväzok
Lokalita:  Veľký Šariš
Popis: 

Vedúci zmeny v sklade  zodpovedá za riadenie nakládky, vykládky zásobovacích a rozvozových vozidiel za obslužné skladové činnosti a riadi kolektív pracovníkov na zmene.

 

Medzi hlavné úlohy patrí:

 • Príprava nakládky a vykládky
 • Výkon denných fyzických inventúr, správa dát v systéme SAP, príjem a spracovanie presunových objednávok
 • Riadi príjem a výdaj tovaru a kontroluje správnosť výdaja a príjmu
 • Riadi a kontroluje výkon skladových činností v rámci BOZP a hygienických štandardov
 • Riadi a kontroluje údržbu manipulačnej techniky – kontrola stavu, pohonné hmoty, oleje, netesnosti
 • Kontroluje stav zásob , záruky tovaru, rotáciu tovaru
 • Vedie tím pracovníkov na danej zmene, riadi a kontroluje ich činnosť
 • Koordinovanie činnosti logistiky v spolupráci s vedúcim skladu
 • Komunikovanie s dispečermi sekundárnej distribúcie, externého dopravcu, internými zástupcami centrálneho plánovania primárnej distribúcie, Dispecerom skladu alebo pracovníkmi SBS, s externým skladom
 • Zodpovedať za vykonanie inventúr

 

Požadované vzdelanie:

 • Stredoškolské , zameranie dopravné prípadne technické
 • Vysokoškolské so zameraním na dopravu, logistiku, prípadne technické alebo ekonomické zameranie

 

Požadované zručnosti:

 • Skúsenosti s vedením tímu
 • Dobrá orientácia v položkách a tovaroch, uskladnenie v jednotlivých skladoch
 • Znalosť MS Office a SAP
 • Tímový hráč
 • Schopnosť viesť a motivovať tím

Uchádzať sa teraz »